Vad är Resursbanken?


Har du morgonsamling, förrättning, andakt, själavårdssamtal, medarbertarsamling, direktionsmöte, planeringsgrupp och det här är bara fredag förmiddag? Nu skall du dessutom hinna planera juniorgrupp, cellgrupp, skriftskola och ungdomssamling till kvällen? Lugn! Vi fixar det här.

Resursbanken är en tjänst som erbjuder visuella hjälpmedel för församlingar och församlingsanställda. Videoklipp och filmer att använda för att ta fasta på och betona olika poänger i undervisning, andakter, smågrupper m.m.

Läs mer om iPreach


...
...
...
...

Teckna en prenumeration nu

Gör som andra församlingar, teckna en prenumeration idag


95€/månad. + 250€ startavgift (+ moms)
Beställ